2011 12 30 20 30 19 PF

Stromy mají na Vánoce pro mnoho lidí zvláštní kouzlo, přejeme vám radost z tohoto kouzla stromů po celý nový rok! ( foto Karel Hrubý 2011). Za členy spolku Mařížský park, z.s. Martina Havlíčková

 

MP 28 10 2021

2021

Mařížský park je místem setkávání 

2012 

VK

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 
spolek Mařížský park, z.s. 


Hlavní téma ochrany životního prostřed roku 2021 ve Slavonicích byly stromy:

JSOU STROMY NEBEZPEČNÉ LIDEM NEBO LIDÉ STROMŮM???

po vichřici mala

Foto po lednové vichřici: Nemocná vrba se rozlomila a zřítila, zdravá březová alej kalamitu přestála bez úhony.

V lednových novinkách vyšel text pana Skály, který obsahuje nepravdivé a zavádějící informace. Protože se týkají nás a naší práce, považujeme za nutné se k nim vyjádřit. A současně položit v souvislosti s článkem několik otázek, na které zatím neznáme odpovědi. Pojďme se na ně podívat:

IMG 20210113 103359

Podle mnoha článků pana starosty Hynka Blažka bylo referendum vypsáno, aby radnice zjistila názor obyvatel města Slavonice na osud březové aleje a sakur na náměstí. !!!Třičtvrtě roku poté, co alej i sakury už dávno měly být podle plánů města pokácené!!! Masivní kácení proběhlo v lednu a únoru 2021 a referendum až 8. až 9. října 2021.

IMG 20211028 174600

X. ročník Hraničního festivalu letos proběhl ve dvou dnech na konci října a připomněl, jak důležitou a krásnou roli mají v našem životě stromy a příroda. Během festivalu jsme se nejen bavili a užívali si krásu podzimního Mařížského parku. Taky jsme si zabahnili boty a namohli záda při sázení nových stromků.

SVĚTLO PRO STROMY

Ve sváteční den 28.10.2021 v Mařížském parku a na rozorávané cestě od Eseku do Maříže 29.10.2021 jsme se společně zastavili, užívali si barev podzimních stromů... A rok s rokem se sešel.

Sváteční podvečer v Mařížském parku 28.10.2020 (mariz-park.cz)

O stromech ve Slavonicíh jsme vás za ten rok intenzivně informovali. Masivní kácení ve Slavonicích je stále stavem, který není možné přehlížet!

Ale co se odehrálo na cestě k Maříři? 

svetlo pro stromy

Ve čtvrtek 28. října vás zveme na podvečerní společenské setkáná v Mařížském parku "Světlo pro stromy" a v pátek  29. dopoledne společně vysadíme stromky na bývalé cestě z Eseku do Maříže.

brizy sakury

Proč Slavonice vyhlašují zbytečné referendum o březové aleji?

Pokud jste se na stránkách Města Slavonice neseznámili s dokumentem Vyhlášení místního referenda, najdete ho ZDE. Přinášíme stručné vysvětlení, proč s referendem v této podobě nelze souhlasit:

clánek Pravda versus lež jpg

Březová alej ve Slavonicích je zdravá, v dobré kondici a nikoho neohrožuje. Na tom se shodli všichni odborníci. Kdo tvrdí opak, nemluví pravdu!

brezovks web

Vyjádření k uveřejněným otázkám Slavonického referenda. A další vyjádření k informacím zveřejněným k referendu ve slavonicých novinkách, jako například CO DÁL S BŘEZOVOU ALEJÍ? 

231445439 186154013547762 3213200403148389466 n

uu

VÝZVA - HLEDEJTE VE SLAVONICÍCH STROMY s těmito BILLBOARDY, vyfoťte, označte Slavonice Fest a sdílejte na sociálních sítích. ?
?Studenti Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU je vyrobili se svým profesorem, architektem Zdeňklem Fránkem , jsou na různých místech kolem Slavonic, kde město kácelo zdravé stromy kvůli dotaci.
?Uprostřed billboardu je vždy vzrostlý strom, můžete vlézt dovnitř a číst si texty. Krásné a poučné☀

Ne kaceni

SBÍRKA  - PŘISPĚJTE NA ZÁCHRANU SLAVONICKÝCH STROMŮ

Máte rádi Slavonice? Pomozte nám zachránit jejich stromy! Město Slavonice dostalo dotaci na údržbu a obnovu zeleně. Aby uvolnilo místo nové výsadbě, rozhodlo se v tichosti vykácet celou čtvrtinu stromů ve městě...

DSC09077aNE

Úkolem tohoto posudku bylo zjistit zkutečný stav 95 bříz v březové aleji a 13 sakur na náměstí Míru a dále možnosti udržení jejich současného stavu. Plné znění tohoto rozsáhlého a podrobného znaleckého posudku naleznete v tomto odkaze: ZNALECKÝ POSUDEK

Posudek vypracoval ke dni 9. 7. 2021 Ing. Jaroslav Krejčí.

Krajský uřad Jihočeského kraje potvrdil význam březové aleje pro Slavonice.

zamitnuti odvolani proti karaj.razu page 001

mala

Slavonice jsou historické město. Stejně, jako do něj patří staré renesanční domy, patří do něj i staré stromy. Skutečnost, že město získalo dotaci z OPŽP (operační program Životního prostředí) ve výši 9,3 milionu na obnovu zeleně, tedy údržbu, péči a výsadbu, nesmí být důvodem staré vitální stromy vykácet a nahradit novými. A to se přesně se ve Slavonicích stalo a město chce v kácení pokračovat.

 ren5 s budovama kop

Odstrašující VIZUALIZACE SLAVONICKÉHO PARKU,  DUBEN 2021.  Mladí ze Slavonic připravili vizualizaci slavonického parku, abychom si my všichni mohli lépe představit park bez březové aleje a již  vykácených stromů. Tedy jako odstrašující příklad vyprázdnělého nenápaditého místa bez stromů a stínu.

brez posud2

ZÁKAZ KÁCENÍ BŘEZOVÉ ALEJE! ROZHODNUTÍ: MěÚ Dačice, odbor životního prostředí nevydává souhlas s realizací části projektu „Realizace pěstebních opatření pro stromy na pozemcích města Slavonice, včetně revitalizace městského parku týkající se kácení 95 stromů břízy bělokoré tvořících stromořadí v lokalitě zvané “městský park“.

Další související zprávy v "Projektech"

AOPK TZ slavonice final page

Tisková zpráva

Praha, 19. března 2021

1. Město Slavonice obdrželo na projekt revitalizace městské zeleně podporu ve výši 9 191 585 Kč z Operačního programu Životní prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR záměr nejdříve neschválila, souhlasila s ním až po vypuštění rozsáhlého a problematického kácení dřevin, například aleje 95 bříz bělokorých. Ve finálně  schválené žádosti se počítalo s výsadbou 333 kusů stromů, 2723 keřů, ošetřením 480 stromů a obnovou pěšin, trávníků a mobiliáře v parku. Pro realizaci projektu je nezbytné pokácení stovky stromů, pětina z nich souvisí s obnovou rybníka u parku. Toto kácení probíhá v režii města Slavonice.

Krajiný ráz Slavonicka

Pohled z věže propojení krajiny a města Slavonice, 2007

V úterý 9.3.2021 jsme předložili na Odbor životního prostředí v Dačicích  Posudek - Odborné posouzení vlivu kácení stromořadí bříz Betula verrucosa  na pozemcích p. č. 9356/2 a 7793/1 v k.ú.  Slavonice na krajinný ráz, za spolek Mařížský park, z.s., ale i za občany, kterým záleží na zachování krajiny Slavonicka, pro kterou má velký význam zachování alejí i stromořadí. Posudek předkádáme v rámci řízení zahájenému na základě žádosti města Slavonice.

Níže vyjádření prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka, FEng. k významu propojení architektury a stromů ve Slavonicích:

DSC09077aNE

Neděle 28.2.2021 

Nedělní procházka po náměstí ve Slavonicích. Krásné to bylo.V článku najdete video i fotky z tohoto ojedinělého happeningu:)

 

Kříže. webJPG


Uveřejňujeme V PLNÉM ZNĚNÍ reakci administrátora dotace - Agentury ochrany přírody ČR, na článek Miroslava Kašpara  "
Zeleň ve Slavonicích - 16", který vyšel v lednových Novinkách až PO zahájení masivního kácení ve Slavonicích. Zatímco článek p. Kašpara dával kácení do přímé souvislosti se získanou dotací, pravdou je pravý opak. Reakce je z 8. února t. r. (Text reakce, ovšem zkrácený a upravený autorkou na žádost Města, vyšel v únorových Novinkách.)

 KÁCENÍ STROMŮ VE SLAVONICÍCH

Obracím se na Vás v souvislosti s děním kolem letošního kácení stromů, které provádí město Slavonice ve svém intravilánu. O této akci informovali představitelé města Slavonice v médiích a lednovém čísle měsíčníku SLAVONICKÉ NOVINKY způsobem, který může u veřejnosti vzbudit dojem, že na celou tuto akci získalo město dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Zápis z neformálního setkání se zástupci města po prohlídce stavu zeleně s odborníky, která se konala v neděli 31. 1. 2021

 

parez 1

Všichni, kdo jsme iniciovali neformální setkání, jsme se shodli, že se nám velmi líbila iniciativa revitalizace zeleně ve Slavonicích, kterou jsme zaregistrovali před několika lety. Vzhledem k tomu, že jsme ale ve Slavonických novinkách, které jsou pro mnohé z nás, kteří ve Slavonicích nežijeme trvale, velmi zásadním informačním kanálem o životě ve městě, nezaznamenali dále o této iniciativě v minulých dvou letech (2019, 2020) prakticky žádné informace, byli jsme překvapeni, zděšeni a rozhořčeni, když jsme zjistili, že v lednu začalo ve městě na mnoha místech masivní kácení městských porostů.

31.1.2021 web

 

Odborný dendrologický posudek stromů ve Slavonicích, aktualizace 3.2.2021

31 1 2021

foto Stromy u hřbitova 31.1.2021, databáze Mařížský park,z.s.

 V dnešní kritické době klimatických změn, jejichž následky je vidět již i v bezprostřední blízkosti Slavonic, je nemyslitelným barbarstvím kácení jakékoli zdravé vzrostlé zeleně. Každý strom se počítá a má být odborně diskutován jeho stav a vliv na okolí. Letitá neúdržba je argument proti jeho vlastníku, ne na obhajobu jeho nutného odstranění.

břízi web

Březová alej leden 2021.

 

Záměr "Obnovy zeleně ve Slavonicích" zajímá i media:

Rozhlas České Budějovice  26.1.2021                               https://budejovice.rozhlas.cz/ve-slavonicich-pokaceji-az-250-stromu-misto-starych-a-nebezpecnych-vysadi-na-8412488

Česká televize  _ Události 28.1.2021                                https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100128/video/816149

Česká televize _ Události v regionech  29.1.2021              https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000140129-udalosti-v-regionech/video/816262

 

potokpředk web

Lipová alej Na potoku leden 2021.

potokpok web

A opět leden 2021 bývalá lipová alej Na potoku...

 

Tak je již brzy nikdy neuvidíme!!!

 

139001874 4071119426231458 1829580936841923145 o

                  Březová alej Slavonice 2021, foto Petra Burkartová

stary strom

15.1.2021_ starý strom, kdo pak v něm bydlí

                                                                                                        

stromy u hřbitova

 Leden_2021 označení stromů ke kácení

 

bude se obnova zeleně líbit i ptákům

                     Kroužící káně nad Slavonicemi na začátku ledna 2021

Dále odkaz na informace z RADNICE o kácení a stromů o projektu obnovy zeleně ve Slavonicích 

 

alej brizy u potoka

 

foto Karel Hrubý 28_10_2007 "Zachycený okamžik"

brizy 2021

12_1_2021 Tereza Kuhnová

Tabulka 250 stromů, které mají být pokáceny během tří týdnů. Kácení má být zahájeno tento týden.

 

 

Koncert na "Pražskou zvonohru" 28.12.2018 ve Slavonicích

Zvonkohra 2

Úkázka z koncertu

https://www.youtube.com/watch?v=8FtakR_vZ0o&feature=youtu.be

Chceme vydat CD tohoto koncertu a doplnit je zajímavými fotografiemi !!!

 

Projekt „Obnova studny v Maříži“

Pavouk 2

Záměr projektu: „Voda - její kvalita a množství se v Maříži, a nejen zde, stále zhoršuje. Obnovou studny dáváme najevo, že jsme součástí kulturní společnosti, která má etický vztah  k vodě.“

Marizky park 2012

Revitalizace Mařížského parku
v rámci projektu Evropský park Bavorsko – Čechy

Revitalizace proběhla od jara 2010 do léta 2012.  Byla realizována na základě přípravy 2009 – 2010:

Park

1.Záchrana Mařížského parku

Hlavní cíle spolku Mařížský park,z.s. :

- ochrana přírody a krajiny Slavonicka, především oblasti Mařížského parku, což představuje hlavní účel Sdružení;
- zachov
ání historické a kulturní hodnoty původního zámeckého Mařížského parku vkrajině Slavonicka;
- zachov
ání a rozvoj veřejného prostoru v Mařížském parku v souladu s udržitelným rozvojem krajiny a přírody Slavonicka;
- napl
ňování zásad a prezentace výsledků dosažených vrámci programu Mařížský park, jehož náplní je realizace jednotlivých projektů a aktivity směřující kzáchraně, ochraně a rozvoji zámeckého parku v Maříž

 

Tam tam orchestra

„ 0.ročník Hraničního festivalu 28.10.2011"

Mařížský park je místem k setkávání.  Tradici Hraničního festivalu jsme založili, protože hranice měla a má velký význam pro osud právě Mařížského parku a hranice jsou jednak přirozené a pak takové jaké si je uděláme….

park snídaně v trávě

 „ SNÍDANĚ V TRÁVĚ "

V sobotu 30. 7. 2016 jsme v Mařížském parku posnídali výborné sýry od místních selek paní Hany Kryzanové a Hany Langové a další místní produkty: vajíčka od šťastných slepic, med… Ostatní občerstvení připravily členky spolku Mařížský park, z.s.

Hudební setkání „Řekni mi v trávě“ podtrhlo příjemnou atmosféru sobotní dopoledne v parku. Právě takováto setkání v parku a možnost seznámit se s historií lokality v soukromém muzeu manželům Válkových dávají smysl tomu, co jako členové spolku Mařížský park spolu s dalšími příznivci parku děláme.

 

 

10.5.2014

       Rybniční soustavy jsou klenotem krajiny Slavonicka, mají ekonomický, ale i ekologický a estetický význam pro tuto krajinu.  Proto se 10.5. sešli obyvatelé Slavonicka u návesního rybníka v Mutišově a u mokřadu v Maříži, aby se dozvěděli o možnostech zlepšení přirozených funkcí vodního biotopu ve veřejném prostoru pro obojživelníky. 

MUZEUM V MAŘÍŽI

Muzeum 2010

Otevřeli manželé Válkovi na podzim v roce 1999. Etnografická expozice včetně fotografické a dokumentární části je zaměřenahlavně na Maříž a přilehlé lokality. Muzeum je v létě (po telefonické dohodě) kdykoli otevřeno.

 

Hlavním cílem projektu je využít současné poznatky krajinného managementu pro udržitelnost cenného biotopu koryta a nivy potka v Maříži.

Pro realizaci tohoto projektu je zásadním předpokladem voda. Voda,  jejíž kvalita a množství se v Maříži, a nejen zde, stále zhoršuje. Obnovou studny chceme dát najevo, že jsme součástí kulturní společnosti, která má etický vztah  k vodě.  Obnovou studny můžeme společně:

OBNOVIT JEDEN ZDROJ VODY!

 

 

„NIVA V MAŘÍŽI – ŘEŠENÍ A PŘÍKLAD UDRŽITELNOSTI CENNÉHO BIOTOPU V OBCI"

logo web

 

Od roku 2014 na základě veřejného plánování pracujeme na programu „Niva v Maříži“ s odborníky a městem Slavonice na řešení neudržitelného současného stavu nivy v Maříži.