Vizualizace Slavonického parku Doporučený

 ren5 s budovama kop

Odstrašující VIZUALIZACE SLAVONICKÉHO PARKU,  DUBEN 2021.  Mladí ze Slavonic připravili vizualizaci slavonického parku, abychom si my všichni mohli lépe představit park bez březové aleje a již  vykácených stromů. Tedy jako odstrašující příklad vyprázdnělého nenápaditého místa bez stromů a stínu.

 VYJÁDŘENÍ K DŮVODU A SMYSLU VIZUALIZACE JIŘÍHO VYKYPĚLA:

"Vizualizace parku vznikla na základě mé osobní potřeby ukázat širšímu okolí a možná i trochu sobě, jak by park mohl vypadat, kdyby se modernizoval a současně by došlo k pokácení březové aleje. Jsem přesvědčen, že projekt za 9 milionů by si zasloužil daleko lepší propagaci. Stačilo umístit do parku, v lepším případě i na jiné informační tabule, konkrétní informace o tom, jak by park měl vypadat, kdy dojde k realizaci projektu, aby měl úplně každý tou nejjednodušší a nejdostupnější formou možnost vidět, co se chystá a případně by se mohl k projektu včas vyjádřit.

Město podobu parku plánuje již několik let. Bohužel do plánování nezapojilo své občany a spíše ho prezentuje jako půlnoční překvapení na maturitním večírku. Park je veřejným prostorem, proto si myslím, že je nezbytně nutné, aby se k jeho podobě měla možnost vyjádřit i širší veřejnost. Jedině tak město mohlo zjistit, jaké jsou zájmy a aktivity jeho občanů a park těmto potřebám uzpůsobit.

Město má v plánu vytvořit z parku lesopark bez výrazné obnovy infrastruktury a sportovišť (míst pro aktivitu). S tímto plánem se neztotožňujeme, proto jsme ve vizualizaci přidali do prostoru parku nová sportoviště, dětské hřiště, nové chodníky, lampy a lavičky, abychom poukázali na to, co v současném parku chybí a bohužel v něm bude chybět i po plánované modernizaci. Z vizualizace je patrné, že námi vytvořené aktivní zóny nebrání existenci klidových zón, ale naopak parku přidávají na atraktivitě. V současném plánu se s aktivními zónami bohužel nepočítá, což je z našeho pohledu škoda, když vezmeme v úvahu, že se hned o kousek dál buduje nový rybníček Malá pilka.

Park by měl sloužit všem věkovým kategoriím a každý by si tam měl najít to své, aby se tam rád vracel a trávil tam volný čas, ať už sám, s rodinou, nebo s přáteli. Neměl by být jen monotónně koncipován pro pouhé procházení se sem a tam, ale měl by občanům poskytnout možnost aktivně stráveného volného času.

V otázce kácení a výsadby nových stromů jsme se ve vizualizaci drželi plánu města, chtěli jsme, aby se v tomto ohledu co nejvíce shodovala s tím, jak bude park vypadat. Cílem bylo ukázat park bez březové aleje, a jak by přibližně vypadal, kdyby ztratil svou dominantu – stromy! Myslím, že je zcela zřejmé, že v něm bude veliká nouze o stín. Už jen z tohoto důvodu nerozumím odhodlání města pokácet březovou alej! Jsem rád, že díky aktivitě občanů město přehodnotilo svůj postup. To znamená, že si nechává vytvořit posudek, který rozhodne o zdravotním stavu stromů a jejich budoucnosti. Neboť nelze takto masivně kácet stromy na základě nějakého osobního pocitu, nebo koncepce bez podložené dokumentace.

Závěrem bych chtěl dodat, že myšlenka zelené stezky ve Slavonicích je ve své podstatě myšlenkou dobrou a těším se, až se po stezce projdu. Jen se mi nechce, dle slov pana starosty Blažka, čekat dalších 15 let na to, abych tomuto projektu mohl zatleskat… Věřím, že když zamezíme kácení stromů jen proto, že nezapadají do nějaké koncepce, ale naopak podtrhneme to krásné, co už v parku máme – březovou alej a budeme ve městě kácet pouze stromy nemocné a nebezpečné, tak tomuto projektu budeme moci zatleskat mnohem dříve! A to by měl být náš společný cíl!"

  Další související zprávy 

 Nadace VIA podporuje „Rozhodování o stromech ve Slavonicích"

      Logo Ziva komunita