Reakce na článek v Novinkách a otázky pro Město Slavonice Doporučený

po vichřici mala

Foto po lednové vichřici: Nemocná vrba se rozlomila a zřítila, zdravá březová alej kalamitu přestála bez úhony.

V lednových novinkách vyšel text pana Skály, který obsahuje nepravdivé a zavádějící informace. Protože se týkají nás a naší práce, považujeme za nutné se k nim vyjádřit. A současně položit v souvislosti s článkem několik otázek, na které zatím neznáme odpovědi. Pojďme se na ně podívat:

1) Autor tvrdí: "Celý proces obnovy zeleně během loňského roku byl provázen podivnými požadavky skupiny lidí, kteří většinou nejsou občany tohoto města."

Nešlo o žádné podivné požadavky. Na základě aktivity slavonického spolku Mařížský park a dalších aktivních občanů se jasně prokázalo, že březovou alej město chtělo vykácet v rozporu se zákonem a jejím skutečným stavem – tedy že nemělo na její kácení potřebný souhlas se změnou krajinného rázu a její zdravotní a provozně bezpečnostní hodnocení uvedené v projektu revitalizace firmy Florart neodpovídalo jejímu skutečnému stavu. Jak doložily veškeré následné posudky a vyjádření odborníků. Proto byl vydán zákaz kácení a alej stojí. „Podivného požadavky skupiny lidí“ by k takovému výsledku jistě nevedly. Oprávněné a podložené požadavky na zákaz kácení k němu naopak vedly.

2) Autor dává do souvislosti odpůrce kácení s výdaji za soudní spor kolem referenda i rostoucími výdaji na revitalizaci a údržbu aleje.

1. Abychom dokázali zachránit březovou alej, zaplatili ti, kteří se aktivně zapojili do záchrany slavonických stromů, vysoké výdaje za posudky i právní služby vedoucí k úřednímu zákazu kácení. Vše bylo hrazeno ze soukromých zdrojů. My nemůžeme šáhnout do kapes daňových poplatníků. My musíme přírodu chránit za své.  Není to absurdní? Žádné navíc vydané finance ani jedné straně nemusely být, kdyby město přistoupilo před rokem na změny v projektu, navrhované i AOPK, a ustoupilo od jednorázového, neetapizovaného masivního kácení převážně zdravých stromů

2. Náklady na revitalizaci a údržbu březové aleje, ale i na nezbytné a odůvodněné kácení, mohly být součástí dotačního projektu, jak městu doporučovala i AOPK. Tedy placené z dotace.  Že v projektu zahrnuty nebyly, bylo rozhodnutí vedení města. Náklady na vše se dnes zvyšují. Proto následuje:

Otázka 1: Kdy začne město osazovat ostatní vykácené plochy?
Na potoku, u nádraží, za hřbitovem? Už rok jsou holé. Výše dotace nebyla kauzou nijak dotčena, na co se tedy čeká? Jak víme, už rok běží 3leté období pro uznatelné náklady na následnou údržbu vysázených stromů a keřů. Poté ji bude město zajišťovat samo a platit ne z dotační, ale z vlastní kapsy. Není to levná záležitost a navíc víme, jak péče o městskou zeleň dosud vypadala, včetně péče o mladé vysazené stromky.

Otázka 2: Kdy město vyřeší opravdu nebezpečné stromy

Před rokem radnice obdržela odborný posudek M. Kohela, který souhrnně upozorňuje (mimo zadání posudku) na nebezpečné neoznačené stromy ve městě. Dendrolog Kohel na přítomnost stromů v ohrožujícím stavu město upozornil i na zastupitelstvu v dubnu 2021. Jejich fotogalerie byla uveřejněna na fcb Article i Slavonice. Přes všechna tato upozornění si město inventarizaci nebezpečných stromů (soupis, odborné posouzení a návrh pěstebních opatření) objednalo od ing. Borusíka. Ten označil k pokácení jiné stromy a mnohé nebezpečné stojí dodnes. Jeden z nich – mohutná vrba na začátku parku - se zlomil a zřítil letos 30. ledna. (Pokud takto nebezpečné stromy navíc nestojí na pozemku města, město nezajímají. Přestože jsou přímo u nádraží, kde chodí spousta lidí, cyklisté nasedají na kola a bruslaři si obouvají brusle v autech zaparkovaných přímo pod nimi. Bez jediné výstrahy.)

3) Autor textu je spokojený s verdiktem soudu o referendu.

Nás se ale občané ptají, o čem tedy referendum rozhodlo, jestli rozhodlo o kácení březové aleje a sakur. Z otázek referenda jim odpověď bohužel nevyplynula.


Otázka:  O čem přesně rozhodlo referendum a k čemu jeho výsledek město zavazuje?

Ve vyjádření soudu stojí, že jde pouze o tzv. konzultativní referendum, což nebylo městem nikde avizováno. Kromě toho verdikt uvádí i to, že druhá otázka (sakury) nebyla položena dobře. Co bude tedy ze strany města na základě výsledku referenda následovat? Přepracuje město koncepci parku? Vykácí zdravé sakury? Ošetří stromy podle odborných posudků? Pokácí nebezpečné? Mění se něco v celém  projektu revitalizace či dotačním titulu?  Zatím nevíme nic.


Původní text P. Skály, Novinky, leden 2022:
S uspokojením jsem si přečetl v posledním vydání Slavonických novinek ohledně rozhodnutí soudu o platnosti referenda o postupu při obnově zeleně ve Slavonicích. Celý proces obnovy zeleně během loňského roku byl provázen podivnými požadavky skupiny lidí, kteří většinou nejsou občany tohoto města. Celá kauza byla ukončena žalobou na město Slavonice, což občany města stálo zbytečné náklady. To však je jen zlomek nákladů, které město teprve čekají, zejména co se týče revitalizace březové aleje v parku. V souvislosti se zrychlující inflací, růstem cen a předpokládanými úspornými rozpočtovými opatřeními mohou být náklady na realizaci revitalizace březové aleje neúnosně vysoké.

Související položky (podle značky)