Ochrana přírody a krajiny Slavonicka a zachování přírodní a kulturní hodnoty Mařížského parku

Park

1.Záchrana Mařížského parku

Hlavní cíle spolku Mařížský park,z.s. :

- ochrana přírody a krajiny Slavonicka, především oblasti Mařížského parku, což představuje hlavní účel Sdružení;
- zachov
ání historické a kulturní hodnoty původního zámeckého Mařížského parku vkrajině Slavonicka;
- zachov
ání a rozvoj veřejného prostoru v Mařížském parku v souladu s udržitelným rozvojem krajiny a přírody Slavonicka;
- napl
ňování zásad a prezentace výsledků dosažených vrámci programu Mařížský park, jehož náplní je realizace jednotlivých projektů a aktivity směřující kzáchraně, ochraně a rozvoji zámeckého parku v Maříž

 

kamiony

2.Kamiony - dálková kamionová přeprava na komunikacích, které nevyhovují tomuto provozu

 

dub

 3. Arboristické ošetření dubu ve spolupráci s Nadací partnerství

 

lipová alej před revitalizací

4.  Lipové alej na potoku spojující historické centrum s novodobou částí města Slavonice  - zapojení spolku do správního řízení a do následného plánování revitalizace lokality

 

Zelene Slavonice

5. Zelené Slavonice - zahájení spolupráce zástupců města Slavonice, místních spolků a odborníků na plánu regenerace zeleně ve veřejném prostoru

 

 

P3190185

6. Ochrana a záchrana lokality nivy potoka navyzující na původní zámecký park a náves v Maříži

 

Dalšíb informace o naší činnosti od roku 2007 do roku do září 2016 nalezneta na www.eu-parky.eu