VZKAZ ARCHITEKTA PROF. ZDENKA FRÁNKA SLAVONICÍM Doporučený

31 1 2021

foto Stromy u hřbitova 31.1.2021, databáze Mařížský park,z.s.

 V dnešní kritické době klimatických změn, jejichž následky je vidět již i v bezprostřední blízkosti Slavonic, je nemyslitelným barbarstvím kácení jakékoli zdravé vzrostlé zeleně. Každý strom se počítá a má být odborně diskutován jeho stav a vliv na okolí. Letitá neúdržba je argument proti jeho vlastníku, ne na obhajobu jeho nutného odstranění.

 

Jedním z podstatných pohledů – mimo zásadní biodiverzní argumenty – pro jejich zachování, intenzivní péči a ochranu - je hledisko architektonicko-urbanistické, kdy není možné ani žádoucí měnit náhle tradiční veduty obcí a jejich dálkové pohledy, neboť právě do nich se skupiny stromů i solitérní prastaré stromy zcela zásadně uplatňují.

Tak jinými slovy- rozumný hospodář a radní nedovolí, aby obyvatel zvyklý se dívat na půvabná zákoutí plná zeleně, se náhle musel smířit s tím, že se k nepoznání změnila situace a nedovolí, aby turista opakovaně navštívil historické město a našel je jiné, v jiných souvislostech, než za jakým  přijel. A nesmíme zapomínat, že zeleň hraje i důležitou roli v mnohých případech seznamu UNESCO.

V neposlední řadě se kvůli uvědomění si změn klimatu mění i pohled na metodiku posuzování zeleně i tvorby návrhů regenerace zeleně ve městech i postoje  k zeleni krajinné. Cenný se jeví každý strom, který má v přírodě i ve městě prostor až do svého úplného zániku, i kdyby mělo dojít k přetrasování komunikací kvůli bezpečnosti. 

Tento svět nepatří jenom nám. Ale tyto progresivní a nezbytné tendence k nám dorazí asi celá desetiletí po vyspělých státech, až už tu nebude co chránit.

Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, FEng.

 

 

Stromy architekt Zdenek Fránek page 001

Stromy architekt Zdenek Fránek page 002

Stromy architekt Zdenek Fránek page 003

Stromy architekt Zdenek Fránek page 004