Reakce na vyjádření starosty k referendu o stromech Doporučený

mala

Slavonice jsou historické město. Stejně, jako do něj patří staré renesanční domy, patří do něj i staré stromy. Skutečnost, že město získalo dotaci z OPŽP (operační program Životního prostředí) ve výši 9,3 milionu na obnovu zeleně, tedy údržbu, péči a výsadbu, nesmí být důvodem staré vitální stromy vykácet a nahradit novými. A to se přesně se ve Slavonicích stalo a město chce v kácení pokračovat.

Cekem má padnout 357 vzrostlých stromů. Pokud se podíváme do povolení ke kácení, zjistíme, že kácet se má pouze v případě realizace Projektu revitalizace městské zeleně firmy Florart. Podmínkou realizace tohoto projektu bylo přidělení dotace. Bez dotace na obnovu zeleně by tedy paradoxně stromy dodnes stály. To na úvod.

Dnes je většina z těchto stromů pokácená a pouze díky iniciativě odpůrců bezkoncepčního masivního jednorázového kácení se podařilo zabránit vykácení březové aleje a stromořadí ikonických sakur na náměstí. O jejich osudu chce nechat rozhodnout město své obyvatele v referendu.  

Domníváme se, že hlasování o referendu a jeho schválení 6. 4. na zastupitelstvu města Slavonice není v souladu se zákonem. Starosta Blažek dal hlasovat o konání referenda, které má rozhodnout na podzim o pokácení stromořadí sakur na náměstí a březové aleje ve slavonickém parku, aniž by vzal v potaz, že o kácení březové aleje již rozhodl Odbor životního prostředí Dačice. Jeho rozhodnutím nebyl udělen souhlas se změnou krajinného rázu, takže tento úřední dokument brání vykácení březové aleje. Jde tedy o případ, kdy se o otázce rozhoduje ve zvláštním řízení a nelze o ní rozhodovat v referendu. O osudu stromů ve městě musí přeci roztnout  jejich stav, nelze jej nechat populisticky na vůli "lidu". Navíc v situaci, kdy jsou ze strany města občané soustavně přesvědčováni o špatném zdravotním a bezpečnostním stavu zmíněných stromů, aniž by bylo toto tvrzení podloženo odborným dendrologickým posudkem. Naopak!  V posudku, který je k dispozici, stejně jako v Inventarizaci dřevin, která je součástí projektu revitalizace zeleně ve Slavonicích, nejsou ani sakury ani březové stromořadí navrženy ke kácení.  Pouze k odbornému ošetření.

Také pravidla dotace od Ministerstva životního prostředí poskytnuté na obnovu zeleně zřejmě nepovažují představitelé města za závazná. Administrátor této dotace Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) vrátila městu první žádost o dotaci s tím, že kácení březové aleje je v rozporu s účelem dotace a navíc stav aleje kácení nevyžaduje.  Město to vyřešilo tak, že plochu aleje z dotace vyňalo, dotaci získalo, a i přes doporučení chce stále březovou alej vykácet. Přitom dotace je určena právě na to, na co podle starosty Blažka nemají Slavonice finanční prostředky – na údržbu a ošetřování stávající zeleně a dosadbu nové.

Ale zpět k referendu. Původním návrhem, který vzešel od administrátora dotace AOPK,  bylo uspořádání ankety (ne referenda!) o tom, za jaký druh dřeviny by lidé ve Slavonicích chtěli vyměnit stromořadí sakur na náměstí, pokud se ukáže, že je výměna nutná ze zdravotního hlediska. I proto byli zástupci AOPK na dubnovém zastupitelstvu velmi překvapeni hlasováním o referendu a jeho rozšířením i na březovou alej. Navíc bez konkrétní podoby otázky, na kterou má referendum odpovědět. Ovšem s jasným záměrem vyloučit z hlasování velkou část těch, kteří s vykácením dalších více než 100 stromů v intravilánu Slavonic nesouhlasí.

Považujeme za neseriózní, aby z hlasování  o podobě městské zeleně byli vyloučení lidé, kteří zde sice nemají trvalé bydliště, ale rozhodně to nejsou jen „majitelé rekreačních objektů“, jak uvádí starosta Blažek. Ať již jako majitelé domů, nebo podnikatelé  - majitelé hotelů, restaurací, kaváren, lékaři, organizátoři kulturních akcí a další přispívají významně k prosperitě a dobrému jménu města a výrazně se podílejí na zachování jeho historických a kulturních hodnot. Investice do regenerace objektů v památkové rezervaci Slavonice jsou nemalé, financují je jak majitelé objektů, bez ohledu na trvalé bydliště, tak především státní dotační programy. Tedy všichni občané ČR! Ostatně se záchranou domů po pádu komunistického režimu začali na slavonicku lidé ze všech koutů naší republiky i z celé Evropy. Tímto pohledem je dělení lidí ve městě na "místní" a ty druhé, jak zní z radnice, nepochopitelné. Místo konstruktivní debaty, o kterou jsme se od počátku bezvýsledně pokoušeli, vede jen k „třídění“ a rozdělování lidí. Navíc ve městě, kde „místní“ jsou místními 76 let. Jeden lidský život.

V krátké době zmizely na několik desetiletí aleje navazující na historické centrum města. Nyní zde zbývá již jen stromořadí na dolním a horním náměstí a březová alej u potoka, Stín pro letní procházky budou tedy těžko hledat obyvatelé i návštěvníci Slavonic.

Přestože zastupitelé nebyli schopni během dubnového zastupitelstva odpovědět na zásadní otázku, kolik stromů již letos bylo ve Slavonicích pokáceno, všichni zvedli ruku pro referendum. Nikdo z nich se nepozastavil ani nad tím, že občanům nebyl projekt parku dosud srozumitelně představený. Nikdo neví, jak bude park vypadat, přesto s ním všichni souhlasí. Jediní, kdo se pokusili ukázat plánovanou podobu parku, pokud z něj na mnoho let zmizí březová alej i její stín, byli mladí ze Slavonic. Ve své studentské vizualizaci vycházeli z dostupné dokumentace firmy Florart, aby si lidé dokázali představit, co park bez stromů čeká. I oni se zasazují o začlenění stávající zeleně do projektu revitalizace a se současným kácením nesouhlasí.

Pokácet byť jen jeden zdravý strom ve městě je nepřípustné. Navíc dnes, kdy v okolí Slavonic ničí lesy kůrovcová kalamita. Proto se mnoho z těch, kteří mají Slavonice rádi, zasazuje o záchranu místních stromů. Bez ohledu na trvalé bydliště.

Další související zprávy  

Veškeré v textu zmíněné dokumenty a vyjádření příslušných institucí na vyžádání rádi poskytneme.

Za občanskou iniciativu proti masivnímu kácení ve Slavonicích dne 27. 4. 2021

Martina Havlíčková, spolek Mařížský park, www.mariz-park.cz
Barbara Trojanová, spolek ARTiCLE 

Článek starosty Blažka ZDE

 

Doplnění

Petice  má na internetu a v tištěné podobě k 27. 4. přes 1300  podpisů.

O zeleni a připravované revitalizace se ve slavonických Novinkách nepsalo celé tři roky. Naposledy v březnu roku 2018 a poté až po prvních negativních reakcích na zahájené kácení, v lednu 2021. Proto mnozí o masivním plošném kácení nic netušili a naše iniciativa vznikla pro mnohé stromy pozdě.

Revitalizace zeleně Slavonice zahrnuje: kácení 357 stromů (v režii města), výsadbu 333 stromů, odborné ošetření 480 stromů a výsadbu keřů (hrazeno z dotace). 

Reportáže
ČT - Nedej se!  Slavonické stromobraní     TV Nova Reportáž ze Slavonic

 

 

Nadace VIA podporuje „Rozhodování o stromech ve Slavonicích"

Logo Ziva komunita