"Světlo pro stromy" - X. ročníku Hraničního Festivalu Doporučený

SVĚTLO PRO STROMY

Ve sváteční den 28.10.2021 v Mařížském parku a na rozorávané cestě od Eseku do Maříže 29.10.2021 jsme se společně zastavili, užívali si barev podzimních stromů... A rok s rokem se sešel.

Sváteční podvečer v Mařížském parku 28.10.2020 (mariz-park.cz)

O stromech ve Slavonicíh jsme vás za ten rok intenzivně informovali. Masivní kácení ve Slavonicích je stále stavem, který není možné přehlížet!

Ale co se odehrálo na cestě k Maříři? 

Jilm 2020

podzim 2020

Březen 2021

Zlomenný stromek květen 2021

28 10 2021

Snad je normální stromy chránít!

A nerozorávat cesty...

Letecká mapa 2017 

https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=lms&idrastru=WMSD24.2017.DACI76.01266&extent=-693252.5518291201,-1173254.0649504354,-692592.5738357238,-1172956.5592456&link=ext

Dle nového i stareho územního plánu, dle katastrálních map, má být zelený pás a polní cesta spojující Slavonice s Maříží mezi poli od Eseku zachována, ne rozorávána a rozorána.