Veřejné plánování Mutišov – Maříž –Slavonice

 

 

10.5.2014

       Rybniční soustavy jsou klenotem krajiny Slavonicka, mají ekonomický, ale i ekologický a estetický význam pro tuto krajinu.  Proto se 10.5. sešli obyvatelé Slavonicka u návesního rybníka v Mutišově a u mokřadu v Maříži, aby se dozvěděli o možnostech zlepšení přirozených funkcí vodního biotopu ve veřejném prostoru pro obojživelníky. 


      Účastníci seznámili v terénu s problematikou vhodné koncepce pro úpravu vodních biotopů v těchto vískách u Slavonic. V Maříži byl program doplněn výstavou obrazů obojživelníků, tak jak je vidí výtvarnice Isabela Fárorvá, a prohlídkou muzea Maříže manželů Valkových.
       Odpoledne bylo zakončeno ve Spolkovém domě ve Slavonicích. Po náročném odpoledni se účastníci akce posilnili občerstvením připraveným paní Janou Bochníčkovou a pak vyslechli přednášku o obojživelnících RNDr. Mojmíra Vlašína a prezentaci informací k připravovanému workshopu: „Tvorba koncepce úpravy vodního biotopu ve veřejném prostoru obcí Maříž a Mutišov“. Informace připravil ing. Martinem Charvát a posluchače s nimi seznámila Martina Havlíčková.

Členové spolku Mařížský park,o.s. děkují všem zúčastněným za to, že společně překračujeme hranici poznání a vnímání místa, kde společně žijeme.