Projekt Doporučený

„NIVA V MAŘÍŽI – ŘEŠENÍ A PŘÍKLAD UDRŽITELNOSTI CENNÉHO BIOTOPU V OBCI"

logo web

 

Od roku 2014 na základě veřejného plánování pracujeme na programu „Niva v Maříži“ s odborníky a městem Slavonice na řešení neudržitelného současného stavu nivy v Maříži.

Řešení tohoto stavu lokality nivy v Maříži není jednoduchý úkol. Odborníci ve spolupráci se členy spolku připraví a navrhnou optimální řešení stávajícího stavu nivy tak:
1. aby splňovalo požadavky ochrany přírody
2. aby niva byla součástí návsi obce
3. aby navržené řešení bylo reálné

Seznamte se se zkušenostmi z projektu:

Snídaně v trávě

http://www.eu-parky.eu/

Další projekty