V.ročník Hraničního feativalu

park snídaně v trávě

 „ SNÍDANĚ V TRÁVĚ "

V sobotu 30. 7. 2016 jsme v Mařížském parku posnídali výborné sýry od místních selek paní Hany Kryzanové a Hany Langové a další místní produkty: vajíčka od šťastných slepic, med… Ostatní občerstvení připravily členky spolku Mařížský park, z.s.

Hudební setkání „Řekni mi v trávě“ podtrhlo příjemnou atmosféru sobotní dopoledne v parku. Právě takováto setkání v parku a možnost seznámit se s historií lokality v soukromém muzeu manželům Válkových dávají smysl tomu, co jako členové spolku Mařížský park spolu s dalšími příznivci parku děláme.

Účastníkům akce odpovídal zahradní architekt ing. Martin Charvát na otázky o koncepci úpravy nivy potoka u torza Mařížského zámku. Právě proto se také diskutovalo o možnostech úpravy tohoto torza. Horkým tématem však v horkém letním dni byla KVALITA VODY V POTOKU A V RYBNÍCÍCH MAŘÍŽE.

Maříž je turisticky zajímavá lokalita, o tom jsme se přesvědčili i tuto sobotu v půli léta.  Obec na hranicích s Rakouskem je spolu s parkem součástí krajiny, jejíž významnou součástí je voda.  V obci s 8 trvale žijícími obyvateli je přímo v ní a v její bezprostřední blízkosti 8 rybníků. Právě proto voda tady musí být v pořádku, to je základní podmínkou „života v Maříži“.

Kvalita vody v potoku a návesním rybníčku se ale stále zhoršuje. Ještě před pěti lety lety bylo zde možné pozorovat raky. Nyní tu ubývají rosničky a ropuchy a všechny obtěžuje zápach znečištěné vody. Proto spolupracujeme s odborníky na systémovém opatření pro řešení kvality vody v Maříži v rámci dalších navrhovaných opatření pro zachování cenného biotopu nivy potoka u parku.

Děkujeme tedy všem, kdo se o park zajímají, kdo nám pomáhají a kdo nás podporují - Městu Slavonice, Krajskému úřadu Jihočeského kraje a Ministerstvu životního prostředí.

Informace naleznete  i na webu www.eu-parky.eu 


Martina Havlíčková, členka spolku Mařížský park,z.s.