Evropský park Bavorsko – Čechy

Marizky park 2012

Revitalizace Mařížského parku
v rámci projektu Evropský park Bavorsko – Čechy

Revitalizace proběhla od jara 2010 do léta 2012.  Byla realizována na základě přípravy 2009 – 2010:


- biologický průzkum a hodnocení parku (2009 – 2010)
- koncept pro studii revitalizace na základě veřejného plánování (2010)
- studie revitalizace a udržitelnosti parku (2010)
Park je dle studie rozdělen do tří zón:
1. bezzásahová zóna zachovává přirozený úkryt pro obyvatele parku – živočichy, 58% celkové plochy, počet živočišných druhů v parku 187
2. zóna s pěstební péčí na zaměřenou na rozvoj druhové pestrosti biotopu 32% celkové plochy
3. Zóna s intenzivní péčí parkové úpravy 12% celkové plochy
Původní struktura anglického parku s ohledem na vývoj biotopu v předešlých padesáti letech je zachována současnou parkovou úpravou ve formě lesoparku.
Hlavní realizované zásahy:
- vyčištění kašny a její úprava
- odstranění ruderálního porostu 7887m2
- arboristické práce na 4 (počet stromů) + více jak 38 stromů prořezáno
- plocha založeného trávníku 6228m2
- výsadba trvalkových záhonů 500m2/ 5000ks rostlin
- výsadba ovocných stromů (7 ks)
-zprůchodnění alejí 465bm

Revitalizace Mařížského parku probíhala zároveň se založením nového městského parku v bavorském Bogenu. Kromě zlepšení životního prostředí pro obyvatele a návštěvníky obou partnerských měst byla i přínosem spolupráce na programu. Oba parky tak vytvořili společný veřejný prostor Evropský park Bavorsko – Čechy, kde realizovaly program:
- Slavonický pivní bend předvedl současné pojetí českého hudebního folklóru na vernisáži obrazů v Bogenu i při další kulturní akci
- Společný workshop mládeže
- Instalace kopie renesančních božích muk ze Slavonicka v Bogenu
- Instalace kamene se siluetou Bogenbergu v Maříži
- Společná výstava fotografií „Evropský park Bavorko – Čechy“
- Závěrečná program ve Slavonicích a Mařížském parku  „1. ročník hraničního festivalu“

V rámci spolupráce měst Slavonic a Bogenu se na projektu se podíleli obyvatelé obou měst, bylo založeno sdružení Mařížský park, o. s., a navázána spolupráce škol. Proto zástupci obou měst vyjádřili svůj zájem v započaté spolupráci pokračovat i po ukončení projektu podpisem „Partnerské smlouvy“ 27. 6. 2012.

Autor zprávy  Martina Havlíčková