ROZHODNOU OBČANÉ V REFERENDU? Doporučený

brizy sakury

Proč Slavonice vyhlašují zbytečné referendum o březové aleji?

Pokud jste se na stránkách Města Slavonice neseznámili s dokumentem Vyhlášení místního referenda, najdete ho ZDE. Přinášíme stručné vysvětlení, proč s referendem v této podobě nelze souhlasit:

V JAKÉM PŘÍPADĚ NELZE KONAT MÍSTNÍ REFERENDUM:

V případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení.

A to je případ březové aleje. Ta se z rozhodnutí ŽP MěU Dačice kácet nesmí.

Zastupitelstvo města Slavonice si je přitom dobře vědomo toho, že ve věci obnovy březové aleje v slavonickém  parku je vázáno rozhodnutím odboru ŽP MěÚ Dačice. Uvádí to ostatně v Oznámení o vyhlášení místního referenda. Takže ať už referendum dopadne jakkoli, rozhodnutí odboru ŽP MěÚ Dačice tím nebude dotčeno. Proč tedy město vyhlašuje referendum o březové aleji? A investuje obecní finanční prostředky do jeho provedení?

OTÁZKY V MÍSTNÍM REFERENDU:

Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem "ano" nebo slovem "ne".

Příklad správné otázky: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo xx schválilo změnu územně plánovací dokumentace tak, aby v katastrálním území xx nemohlo dojít k výstavbě objektu A? ANO - NE

A zde nejednoznačné a manipulativní otázky slavonického referenda:

BŘEZOVÁ ALEJ – OTÁZKA:

„Upřednostňujete zadání zpracování variant rychlejší celkové obnovy stromořadí v parku (v souladu se zájmy ochrany životního prostředí) před možností nechat alej dožít v rámci běžné údržby?“

  • Kromě toho, že rozhodovat v  referendu o březové aleji je z výše uvedeného důvodu nezákonné, je i tato otázka je manipulativní a její znění zavádějící.
  • Jak upozornila vedení města Slavonice ing. J. Janáková z AOPK :“… varianta rychlejší obnovy stromořadí bříz NENÍ zájmem ochrany přírody, jak by mohlo být ze znění otázky referenda vyvozováno.“
  • Proč vůbec není uvažováno o jediné logické variantě - vypracování koncepce parku, která bude celou lokalitu řešit s přihlédnutím k předpokládané životnosti březové aleje (více než 20 let)?

SAKURY - OTÁZKA:

„Upřednostňujete jednorázovou náhradu 6 ks sakur novými hlohy před postupným nahrazováním dožilých sakur hlohy (v úseku před domy čp. 477 - fara až čp. 482 - hotel Alfa na náměstí Míru ve Slavonicích)?

  • Manipulativní otázka. Podsouvá první variantu řešení – jednorázovou náhradu sakur za hlohy. Přitom vůbec není jasné, proč za hlohy, z jakého důvodu? Když sakury výměnu nepotřebují, jak uvádějí znalecký i odborný posudek (v uvedené lokalitě potřebuje vyměnit 1 sakura).
  • Otázku doprovází vysvětlení, které uvádí takto nepravdivě podhodnocenou výši nákladů na kompletní jednorázovou výměna sakur za hlohy: náklady na výsadbu nových stromů průměrně cca 10 tis./ks (výsadba nových hlohů je součástí dotačního projektu), plus vedlejší náklady - likvidace kořenů, doprava, usazení v dlažbě apod.
  • Pravda je jiná - nahrazení všech stromů najednou by naopak vyžadovalo složitou a finančně náročnou přípravu stanoviště pro výsadbu

(AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny, administrátor slavonické dotace na revitalizaci zeleně)

Informace k místnímu referendu z: mvcr.cz, frankbold.org