studie Revitalizace nivy a koryta potoka v Maříži Doporučený

molo se zriceninou

Pohled do nivy potoka z bodu A.

Studie "Revitalizace nivy a koryta potoka v Maříži", na základě vyhodnocení současného stavu lokality, navrhuje reálné řešení pro obnovu ceného biotopu.

pohled z návsi

Pohled do nivy potoka z bodu B.

niva situace final

Situační mapa nivy

 

Stromy po kontrolou v Maříži https://www.stromypodkontrolou.cz/map/#%7B%22zoom%22%3A18%2C%22lat%22%3A48.98513047251067%2C%22lng%22%3A15.322141855462634%7D