• Mařížský park součást Slavonic

    Podrobné informace

  • 1
  • Původní zámecký park

    První zmínka o obci Maříž je z roku 1372, kdy tehdejší tvrz byla v lénu bratří Oldřicha a Jaška z Olešné.Od roku 1494 do roku 1601 jsou majiteli páni z Řečice, kteří měli ve znaku modrou pětilistou růži.Po roce 1717 dochází k přestavbě tvrze na zámek Matyášem Burt z Rolsberka.Pravděpodobně první systematická výsadba v zámeckém parku započala na počátku druhé poloviny 18. století. Po roce 1945 dochází k postupnému úpadku celého parku včetně zámku.Traduje se, že zámek byl pro potřeby filmu odstřelen v polovině 70. let minulého století. Od té doby je zde pouze jeho torzo. Zámeckému parku nebyla 60 let věnována prakticky žádná péče a naopak byl devastován příležitostnou těžbou dřeva, proto v roce 2007 vznikla iniciativa obyvatel Slavonic za záchranu parku a torza zámku.
  • 1

Mařížský park, z.s.

 

Cílem spolku je ochrana přírody a krajiny Slavonicka, především oblasti Mařížského parku, zachování jeho historické a kulturní hodnoty původního v krajině.

Rozvoj veřejného prostoru v Mařížském parku v souladu s udržitelným rozvojem krajiny a přírody.

Naplňování zásad a prezentace výsledků dosažených v rámci programu „Mařížský park“, jehož náplní je realizace jednotlivých projektů a aktivity směřující k záchraně, ochraně a rozvoji zámeckého parku v Maříži.

Výroční zpráva spolku za rok 2015

Galerie

Novinky

Park v lrajin

                                                 5 MINUT SLÁVY…

Dovolujeme si Vás pozvat na společenské setkání do Mařížského parku v neděli

                                                10. 6. 2018 od 15:00.

I letos se připojíme k VÍKENDU OTEVŘENÝCH ZAHRAD a těšíme se

na příjemné setkání s příznivci původně zámeckého parku v Maříži. Park se stále mění a proměňuje, v poslední době k jeho proměně významně přispěli výtvarnice Isabela Fárová a kovář Jan Skuhra, a samozřejmě dobrovolníci, a to s finanční podporou Asociace Fóra dárců a města Slavonice. Pro účastníky této akce připravujeme malé občerstvení, aby si o to více vychutnali okamžik v Mařížském parku, „5 minut slávy“ proto co máme rádi, proto co chráníme…

.

Za členy spolku Mařížský park,z.s. Vás srdečně zve

                                                                                                         Martina Havlíčková


 

 

 

 

  Další související zprávy 

mala

Slavonice jsou historické město. Stejně, jako do něj patří staré renesanční domy, patří do něj i staré stromy. Skutečnost, že město získalo dotaci z OPŽP (operační program Životního prostředí) ve výši 9,3 milionu na obnovu zeleně, tedy údržbu, péči a výsadbu, nesmí být důvodem staré vitální stromy vykácet a nahradit novými. A to se přesně se ve Slavonicích stalo a město chce v kácení pokračovat.

Další související zprávy v "Projektech"

 

ren5 s budovama kop

VIZUALIZACE DUBEN 2021 - MLADÍ ZE SLAVONIC PŘIPRAVILI VIZUALIZACI SLAVONICKÉHO PARKU, ABYCHOM SI MY VŠICHNI MOHLI LÉPE PŘEDSTAVIT PARK BEZ BŘEZOVÉ ALEJE!

VYJÁDŘENÍ K DŮVODU A SMYSLU VIZUALIZACE JIŘÍHO VYKYPĚLA:

Vizualizace parku vznikla na základě mé osobní potřeby ukázat širšímu okolí a možná i trochu sobě, jak by park mohl vypadat, kdyby se modernizoval a současně by došlo k pokácení březové aleje. Jsem přesvědčen, že projekt za 9 milionů by si zasloužil daleko lepší propagaci. Stačilo umístit do parku, v lepším případě i na jiné informační tabule, konkrétní informace o tom, jak by park měl vypadat, kdy dojde k realizaci projektu, aby měl úplně každý tou nejjednodušší a nejdostupnější formou možnost vidět, co se chystá a případně by se mohl k projektu včas vyjádřit.

Další související zprávy v "Projektech"

brez posud2

MěÚ Dačice, odbor životního prostředí nevydává souhlas s realizací části projektu „Realizace pěstebních opatření pro stromy na pozemcích města Slavonice, včetně revitalizace městského parku týkající se kácení 95 stromů břízy bělokoré tvořících stromořadí v lokalitě zvané “městský park“.

Další související zprávy v "Projektech"

AOPK TZ slavonice final page

Tisková zpráva

Praha, 19. března 2021

1. Město Slavonice obdrželo na projekt revitalizace městské zeleně podporu ve výši 9 191 585 Kč z Operačního programu Životní prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR záměr nejdříve neschválila, souhlasila s ním až po vypuštění rozsáhlého a problematického kácení dřevin, například aleje 95 bříz bělokorých. Ve finálně  schválené žádosti se počítalo s výsadbou 333 kusů stromů, 2723 keřů, ošetřením 480 stromů a obnovou pěšin, trávníků a mobiliáře v parku. Pro realizaci projektu je nezbytné pokácení stovky stromů, pětina z nich souvisí s obnovou rybníka u parku. Toto kácení probíhá v režii města Slavonice.

Krajiný ráz Slavonicka

 Pohled z věže propojení krajiny a města Slavonice, 2007

V úterý 9.3.2021 jsme předložili na Odbor životního prostředí v Dačicích  Posudek - Odborné posouzení vlivu kácení stromořadí bříz Betula verrucosa  na pozemcích p. č. 9356/2 a 7793/1 v k.ú.  Slavonice na krajinný ráz, za spolek Mařížský park, z.s., ale i za občany, kterým záleží na zachování krajiny Slavonicka, pro kterou má velký význam zachování alejí i stromořadí. Posudek předkádáme v rámci řízení zahájenému na základě žádosti města Slavonice.

Níže vyjádření prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka, FEng. na význam propojení architektury a stromů ve Slavonicích:

DSC09077aNE

Neděle 28.2.2021 

Nedělní procházka po náměstí ve Slavonicích. Krásné to bylo.