• Mařížský park

    Záchrana parku

  • 1
  • Původní zámecký park

    První zmínka o obci Maříž je z roku 1372, kdy tehdejší tvrz byla v lénu bratří Oldřicha a Jaška z Olešné.Od roku 1494 do roku 1601 jsou majiteli páni z Řečice, kteří měli ve znaku modrou pětilistou růži.Po roce 1717 dochází k přestavbě tvrze na zámek Matyášem Burt z Rolsberka.Pravděpodobně první systematická výsadba v zámeckém parku započala na počátku druhé poloviny 18. století. Po roce 1945 dochází k postupnému úpadku celého parku včetně zámku.Traduje se, že zámek byl pro potřeby filmu odstřelen v polovině 70. let minulého století. Od té doby je zde pouze jeho torzo. Zámeckému parku nebyla 60 let věnována prakticky žádná péče a naopak byl devastován příležitostnou těžbou dřeva, proto v roce 2007 vznikla iniciativa obyvatel Slavonic za záchranu parku a torza zámku.
  • 1

Mařížský park, z.s.

 

Cílem spolku je ochrana přírody a krajiny Slavonicka, především oblasti Mařížského parku, zachování jeho historické a kulturní hodnoty původního v krajině.

Rozvoj veřejného prostoru v Mařížském parku v souladu s udržitelným rozvojem krajiny a přírody.

Naplňování zásad a prezentace výsledků dosažených v rámci programu „Mařížský park“, jehož náplní je realizace jednotlivých projektů a aktivity směřující k záchraně, ochraně a rozvoji zámeckého parku v Maříži.

Výroční zpráva spolku za rok 2015

Galerie

Novinky

Park v lrajin

                                                 5 MINUT SLÁVY…

Dovolujeme si Vás pozvat na společenské setkání do Mařížského parku v neděli

                                                10. 6. 2018 od 15:00.

I letos se připojíme k VÍKENDU OTEVŘENÝCH ZAHRAD a těšíme se

na příjemné setkání s příznivci původně zámeckého parku v Maříži. Park se stále mění a proměňuje, v poslední době k jeho proměně významně přispěli výtvarnice Isabela Fárová a kovář Jan Skuhra, a samozřejmě dobrovolníci, a to s finanční podporou Asociace Fóra dárců a města Slavonice. Pro účastníky této akce připravujeme malé občerstvení, aby si o to více vychutnali okamžik v Mařížském parku, „5 minut slávy“ proto co máme rádi, proto co chráníme…

.

Za členy spolku Mařížský park,z.s. Vás srdečně zve

                                                                                                         Martina Havlíčková


 

 

 

 

NE KÁCENÍ - Nedělní protestní procházka

Další související zprávy v "Projektech"

DSC09077aNE
Neděle 28.2.2021 

Nedělní procházka po náměstí ve Slavonicích. Krásné to bylo.

 

Kříže. webJPG


Uveřejňujeme V PLNÉM ZNĚNÍ reakci administrátora dotace - Agentury ochrany přírody ČR, na článek Miroslava Kašpara  "
Zeleň ve Slavonicích - 16", který vyšel v lednových Novinkách až PO zahájení masivního kácení ve Slavonicích. Zatímco článek p. Kašpara dával kácení do přímé souvislosti se získanou dotací, pravdou je pravý opak. Reakce je z 8. února t. r. (Text reakce, ovšem zkrácený a upravený autorkou na žádost Města, vyšel v únorových Novinkách.)

 KÁCENÍ STROMŮ VE SLAVONICÍCH

Obracím se na Vás v souvislosti s děním kolem letošního kácení stromů, které provádí město Slavonice ve svém intravilánu. O této akci informovali představitelé města Slavonice v médiích a lednovém čísle měsíčníku SLAVONICKÉ NOVINKY způsobem, který může u veřejnosti vzbudit dojem, že na celou tuto akci získalo město dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Zápis z neformálního setkání se zástupci města po prohlídce stavu zeleně s odborníky, která se konala v neděli 31. 1. 2021

 parez 1

Všichni, kdo jsme iniciovali neformální setkání, jsme se shodli, že se nám velmi líbila iniciativa revitalizace zeleně ve Slavonicích, kterou jsme zaregistrovali před několika lety. Vzhledem k tomu, že jsme ale ve Slavonických novinkách, které jsou pro mnohé z nás, kteří ve Slavonicích nežijeme trvale, velmi zásadním informačním kanálem o životě ve městě, nezaznamenali dále o této iniciativě v minulých dvou letech (2019, 2020) prakticky žádné informace, byli jsme překvapeni, zděšeni a rozhořčeni, když jsme zjistili, že v lednu začalo ve městě na mnoha místech masivní kácení městských porostů.

31.1.2021 web

 

Odborný dendrologický posudek stromů ve Slavonicích, aktualizace 3.2.2021

31 1 2021

foto Stromy u hřbitova 31.1.2021, databáze Mařížský park,z.s.

 V dnešní kritické době klimatických změn, jejichž následky je vidět již i v bezprostřední blízkosti Slavonic, je nemyslitelným barbarstvím kácení jakékoli zdravé vzrostlé zeleně. Každý strom se počítá a má být odborně diskutován jeho stav a vliv na okolí. Letitá neúdržba je argument proti jeho vlastníku, ne na obhajobu jeho nutného odstranění.

břízi web

Březová alej leden 2021.

 

Záměr "Obnovy zeleně ve Slavonicích" zajímá i media:

Rozhlas České Budějovice  26.1.2021                               https://budejovice.rozhlas.cz/ve-slavonicich-pokaceji-az-250-stromu-misto-starych-a-nebezpecnych-vysadi-na-8412488

Česká televize  _ Události 28.1.2021                                https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100128/video/816149

Česká televize _ Události v regionech  29.1.2021              https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000140129-udalosti-v-regionech/video/816262

 

potokpředk web

Lipová alej Na potoku leden 2021.

potokpok web

A opět leden 2021 bývalá lipová alej Na potoku...