Koncert na "Pražskou zvonohru" 28.12.2018 ve Slavonicích

Zvonkohra 2

Úkázka z koncertu

https://www.youtube.com/watch?v=8FtakR_vZ0o&feature=youtu.be

Chceme vydat CD tohoto koncertu a doplnit je zajímavými fotografiemi !!!

 

Projekt „Obnova studny v Maříži“

Pavouk 2

Záměr projektu: „Voda - její kvalita a množství se v Maříži, a nejen zde, stále zhoršuje. Obnovou studny dáváme najevo, že jsme součástí kulturní společnosti, která má etický vztah  k vodě.“

Marizky park 2012

Revitalizace Mařížského parku
v rámci projektu Evropský park Bavorsko – Čechy

Revitalizace proběhla od jara 2010 do léta 2012.  Byla realizována na základě přípravy 2009 – 2010:

Park

1.Záchrana Mařížského parku

Hlavní cíle spolku Mařížský park,z.s. :

- ochrana přírody a krajiny Slavonicka, především oblasti Mařížského parku, což představuje hlavní účel Sdružení;
- zachov
ání historické a kulturní hodnoty původního zámeckého Mařížského parku vkrajině Slavonicka;
- zachov
ání a rozvoj veřejného prostoru v Mařížském parku v souladu s udržitelným rozvojem krajiny a přírody Slavonicka;
- napl
ňování zásad a prezentace výsledků dosažených vrámci programu Mařížský park, jehož náplní je realizace jednotlivých projektů a aktivity směřující kzáchraně, ochraně a rozvoji zámeckého parku v Maříž

 

Tam tam orchestra

„ 0.ročník Hraničního festivalu 28.10.2011"

Mařížský park je místem k setkávání.  Tradici Hraničního festivalu jsme založili, protože hranice měla a má velký význam pro osud právě Mařížského parku a hranice jsou jednak přirozené a pak takové jaké si je uděláme….

park snídaně v trávě

 „ SNÍDANĚ V TRÁVĚ "

V sobotu 30. 7. 2016 jsme v Mařížském parku posnídali výborné sýry od místních selek paní Hany Kryzanové a Hany Langové a další místní produkty: vajíčka od šťastných slepic, med… Ostatní občerstvení připravily členky spolku Mařížský park, z.s.

Hudební setkání „Řekni mi v trávě“ podtrhlo příjemnou atmosféru sobotní dopoledne v parku. Právě takováto setkání v parku a možnost seznámit se s historií lokality v soukromém muzeu manželům Válkových dávají smysl tomu, co jako členové spolku Mařížský park spolu s dalšími příznivci parku děláme.

 

 

10.5.2014

       Rybniční soustavy jsou klenotem krajiny Slavonicka, mají ekonomický, ale i ekologický a estetický význam pro tuto krajinu.  Proto se 10.5. sešli obyvatelé Slavonicka u návesního rybníka v Mutišově a u mokřadu v Maříži, aby se dozvěděli o možnostech zlepšení přirozených funkcí vodního biotopu ve veřejném prostoru pro obojživelníky. 

MUZEUM V MAŘÍŽI

Muzeum 2010

Otevřeli manželé Válkovi na podzim v roce 1999. Etnografická expozice včetně fotografické a dokumentární části je zaměřenahlavně na Maříž a přilehlé lokality. Muzeum je v létě (po telefonické dohodě) kdykoli otevřeno.

 

Hlavním cílem projektu je využít současné poznatky krajinného managementu pro udržitelnost cenného biotopu koryta a nivy potka v Maříži.

Pro realizaci tohoto projektu je zásadním předpokladem voda. Voda,  jejíž kvalita a množství se v Maříži, a nejen zde, stále zhoršuje. Obnovou studny chceme dát najevo, že jsme součástí kulturní společnosti, která má etický vztah  k vodě.  Obnovou studny můžeme společně:

OBNOVIT JEDEN ZDROJ VODY!

 

 

„NIVA V MAŘÍŽI – ŘEŠENÍ A PŘÍKLAD UDRŽITELNOSTI CENNÉHO BIOTOPU V OBCI"

logo web

 

Od roku 2014 na základě veřejného plánování pracujeme na programu „Niva v Maříži“ s odborníky a městem Slavonice na řešení neudržitelného současného stavu nivy v Maříži.